Hoe ik help

Wanneer u te maken heeft met een medewerker met problematische schulden, is dit vrijwel altijd een signaal dat er meer aan de hand is. Een werknemer herkent en erkent vaak zijn eigen problemen niet, schaamt zich en heeft professionele begeleiding nodig. Een traject vanuit de overheid als SHV (schuldhulpverlening) of WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) levert lang niet altijd het gewenste resultaat op. Schuldproblematiek wordt pas structureel opgelost door na te gaan hoe het ontstaan is en door middel van persoonlijke coaching.

Dan kijk je dus niet alleen naar symptomen, maar ook naar de achterliggende oorzaak. Vooral in het eerste jaar zijn daarom goede persoonlijke begeleiding en coaching van essentieel belang om een traject te doen slagen. En dat is precies de kern van mijn aanpak: ik ga de uitdaging aan om uw medewerker weer op het juiste spoor te krijgen. Tijdens een tweewekelijks coaching-gesprek breng ik de problemen in kaart, werk ik een terugbetalingsplan uit en geef ik voldoende tips en handvatten om zijn of haar kwaliteit van leven en werk blijvend te verbeteren. Bovendien breng ik u als werkgever in een maandelijks gesprek op de hoogte van de voortgang.

Vijf stappen

Mijn aanpak in vijf concrete stappen:

1. Eerste kennismaking
U heeft een probleem gesignaleerd bij één van uw medewerkers. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreek ik samen met u de mogelijkheden om samen te werken aan een structurele oplossing.

2. Introductiegesprek met uw medewerker
Vervolgens bespreek ik samen met uw medewerker de situatie en de stappen die nodig zijn om zijn of haar probleem blijvend op te lossen.

3. Inkomsten en uitgaven in kaart brengen
Om inzicht te krijgen in de ernst van het probleem maken we de balans op: wat zijn de inkomsten, wat zijn de uitgaven en hoe groot is de schuld die inmiddels is ontstaan?

4. Op weg naar schuldenvrij
Daarna bekijken we met welk traject uw medewerker het meest is gebaat om zijn of haar schulden op te lossen. Zo zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van de individuele omstandigheden; de hoogte van de schuld, het aantal schuldeisers e.d.

5. Persoonlijke coaching en nazorg
Tijdens het hele stappenplan vindt verder een tweewekelijks coaching-gesprek met de werknemer plaats, waarin wij stap voor stap werken aan een blijvende oplossing. Tenslotte is ook nazorg belangrijk: hoe voorkomt de werknemer een terugvalsituatie?

Wat levert het op

U helpt hiermee niet alleen uw werknemer, maar ook uw bedrijf: het zal immers zijn functioneren verbeteren en zijn motivatie vergroten. Een coachingstraject inclusief nazorg duurt 9 maanden en is fiscaal aftrekbaar en in zijn geheel of gedeelte terug te vorderen door u als werkgever. Indien nodig wordt er budgetbeheer of bewindvoering ingesteld. Op dit gebied werkt Herder helpt nauw samen met Sijtsma bewindvoering.

Zoekt u ondersteuning om dit probleem bespreekbaar te maken en op te lossen? Neem dan contact met mij op.

Ondersteunend netwerk

Verder beschik ik over een breed business netwerk waarin de onderstaande disciplines vertegenwoordigd zijn:
Strategie met ballen
Psychiater
Indigo
NIBUD
CBS