Wie ik help

Als werkgever merkt u vaak als eerste wanneer er financiële problemen zijn bij één van uw medewerkers. Doordat hij of zij minder goed functioneert bijvoorbeeld. Of doordat u alweer een voorschot op het salaris uitbetaalt. U kunt hierin een tijdje meegaan, maar u kunt ook een actieve rol spelen in het structureel oplossen van het probleem.

Problematische schulden grijpen diep in in het leven van mensen. Met als gevolg dat zij slechter gaan functioneren. Een probleem dus voor zowel de werknemer zelf als voor de werkgever: het NIBUD concludeert op basis van onderzoek (2009) dat geldproblemen onder werknemers een steeds grotere rol spelen op de werkvloer. Het aantal mensen met problematische schulden blijft stijgen en er vinden steeds vaker loonbeslagen plaats. En in toenemende mate ook bij mensen met een midden- of hoger inkomen. Slechtere prestaties kosten het bedrijfsleven natuurlijk geld en als werkgever wilt u tegelijkertijd uw ervaren medewerkers niet kwijt. Het verstrekken van een voorschot is dan een goed bedoeld lapmiddel, maar hierdoor worden de problemen vaak alleen maar groter.

Vandaar dat ik juist u als werkgever help bij het structureel oplossen van schuldenproblematiek bij uw medewerkers. U bent vaak de eerste die problemen signaleert, u kunt een grote rol spelen in het oplossen van het werkelijke probleem en u bent tegelijkertijd ook zelf gebaat bij het blijvend goed functioneren van uw ervaren medewerkers.

Wat ziet u als werkgever

Waar kunt u als werkgever op letten om schuldenproblematiek bij uw medewerkers te signaleren? Een medewerker met financiële problemen is vaak veranderd in houding en gedrag en:

  • Is minder productief
  • Levert minder kwaliteit
  • Komt regelmatig te laat
  • Is minder geconcentreerd
  • Levert mindere prestaties
  • Is vaak minder gemotiveerd
  • Veroorzaakt irritaties bij andere collega's
  • Vraagt regelmatig een vooruitbetaling van het loon
  • Meldt zich vaker ziek zonder duidelijk aantoonbare reden

Herkent u één of meer van deze symptomen bij een medewerker, en zoekt u ondersteuning om dit probleem bespreekbaar te maken en op te lossen? Neem dan contact met mij op. Of lees meer over hoe ik help.

Kosten verzuim

Uit onderzoek is gebleken dat een zieke werknemer u gemiddeld zo'n 250 euro per dag kost (bron CBS). Niet alleen de kosten van het doorbetalen bij ziekte, maar ook de extra loonkosten die u maakt wanneer u de zieke werknemer tijdelijk moet vervangen zijn erg hoog. Verder lopen indirecte kosten ook snel hoog op. Denk aan het productiviteitsverlies van de werknemer voorafgaand aan het verzuim, de gemiste tijd die besteed werd aan huisartsenbezoeken etc. en de tijd die u als werkgever steekt in de begeleiding van vervanging tijdens afwezigheid van de werknemer. Tevens heeft (veelvuldig) verzuim bijna altijd een negatieve invloed op een team.